Het Traject

Het Virtuele Maagband traject is verdeeld in 5 sessies van totaal 7 uur. Na een intake gesprek maken we een op maat gemaakt plan van aanpak, waarmee gelijk van start wordt gegaan om de doelen vast te stellen en de valkuilen te leren herkennen. In de vervolgsessies wordt aan het plan gewerkt, waarbij het gewicht wordt gelegd op de vooruitgang en verbetering van patronen.

 

Tijdpad

Tussen sessie 1 en 2 zitten 10-14 dagen.

Tussen de andere sessies zitten 4 weken.

Sessie 5 kan ook op afroep.

Intake & Plaatsing

Sessie 1

Tijdens onze eerste afspraak leg ik eerst uit wat dit traject inhoudt.

Vervolgens bespreken we wat de wederzijdse verwachtingen zijn.

Afhankelijk van de tijd die wij voor de intake nodig hebben zal er in de eerste sessie, of tijdens een nieuwe afspraak, tot plaatsing van de virtuele maagband over gegaan worden.

Sessie 2

Controle check en doel helder stellen.

Tijdens deze sessie controleren we de voortgang

en geef ik je onderbewuste de volgende opdrachten mee. Ook controleren we of de maagband nog goed is of dat deze aangetrokken moet worden.

 

Sessie 3

Loslaten emoties en veranderen gedrag.

Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar wat je in de weg staat om je doelen na te streven. We kijken naar onverteerde emoties en het bijbehorende gedrag en hoe dat invloed heeft op het eetpatroon. In het proces van loslaten, spreken we de kracht in jezelf aan en versterken we zo de band met je lijf.

Versterken en ondersteuning

Controlekamer

Sessie 4

Tijdens deze sessie gaan we bekijken welke eetgewoontes en bewegingsintensiviteit nog aangepast dienen te worden.

 

Sessie 5

Einddoel neerzetten.

Tijdens deze sessie gaan we het definitieve pad uitzetten naar jouw einddoel.

Kosten

Geen geld meer kwijt aan dure dieet producten.

Geen lidmaatschap van een dieetclub.

Niet je kast vol met supplementen of shake producten.

Niet meer de hele dag bezig met calorieën/punten tellen.

Nadenken wat mag wel en wat mag niet hoeft niet meer.

Een eenmalige investering in jezelf! Jij bent het waard!

Het hele virtuele maagbandtraject kost € 597,-

Je bent het waard!!